Privredna kretanja i ekonomska politika

Publikacija
Časopis Privredna kretanja i ekonomska politika objavljuje znanstvene i stručne članke iz različitih područja ekonomije koji su, prije svega, fokusirani na analizu hrvatskog gospodarstva i njegovu usporedbu s gospodarstvima drugih zemalja. Dobrodošli su i prilozi koji se bave analizom ekonomskih procesa u zemljama Europske unije i regiji jugoistočne Europe koji sadrže implikacije za hrvatsko gospodarstvo. Prispjeli znanstveni/stručni radovi šalju se na dvije anonimne recenzije. Radovi se objavljuju na hrvatskom ili engleskom jeziku. Časopis objavljuje i prikaze knjiga te osvrte na konferencije, radionice i slične događaje od interesa za stručnu javnost. Publikacija se izdaje polugodišnje. Uredništvo nastoji da autori informaciju o statusu rukopisa dobiju u relativno kratkom roku. 

Objavljeni se članci referiraju u elektroničkim indeksima AEA (American Economic Association) koji su uključeni u JEL na CD-u, e-JEL i EconLit, kao i u bazama ABI/INFORM, DOAJ, EBSCO, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), SCOPUS i Hrčak – Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske.


VAŽNA OBAVIJEST: U 2019. godini Ekonomski institut, Zagreb prestaje s objavljivanjem časopisa Privredna kretanja i ekonomska politika. Stoga više NE ZAPRIMAMO nove radove.

Preuzmite zadnje izdanje

Detalji

ISSN 1330-187X (Tisak) 
ISSN 1847-7860 (Online)

Izdavač: Ekonomski institut, Zagreb

Indeksiran u: AEA (American Economic Association) elektroničkim indeksima koji su uključeni u JEL na CD-u, e-JEL i EconLit, baze ABI/INFORM, DOAJ, EBSCO, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), SCOPUS i Hrčak – Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske.

Glavna urednica: Andrea Mervar

Uredništvo: 
Ivo Bićanić, redoviti profesor u mirovini, Sveučilište u Zagrebu
Evan Kraft, American University, SAD
Danijel Nestić, Ekonomski institut, Zagreb
Sandra Švaljek, Hrvatska narodna banka
Maja Vehovec, Ekonomski institut, Zagreb
Tomislav Vukina, North Carolina State University, SAD
Krešimir Žigić, CERGE-EI, Češka Republika 

Uređivačka politika

Etičke smjernice

Autorska prava

Načelo otvorenog pristupa

Popis recenzenata

Upute za autore

Upute za recenzente

Izvršna urednica: Doris Baničević 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti: 
Vladimir Sukser
tel. +385 1 2362 200
fax. + 385 1 2335 165
 

Vrh