Regionalni trening evaluatora Zapadnog Balkana na temu EVALUACIJA UČINAKA PROJEKATA, PROGRAMA i POLITIKA ZA PAMETAN RAST DO 2020. – TRENING ZA EVALUATORE


Naručitelj: Slovensko društvo evalvatorjev 
Trajanje projekta: 20. srpnja 2016. – 30. srpnja 2016. 
Voditeljica projekta: dr. sc. Marijana Sumpor
Suradnici: dr. sc. Ivica Rubil, dr. sc. Irena Đokić, dr. sc. Nenad Starc
 

 • Ciljevi projekta: Cilj treninga bio je upoznati i prenijeti znanje o naprednijim evaluacijskim metodama i iskustva iz prakse na stručnjake u području evaluacije
 • Aktivnosti: 
  • priprema trening materijala 
  • provedba treninga 
  • evaluacija polaznika treninga
  • izvještaj o provedbi treninga
 • Opis metodologije: Tijekom predavanja predstavljene su evaluacijske metode, svrhovitost i zahtjevnost u smislu primjene, te potrebnih podataka, njihove kvalitete i alata (IT oprema, softver). Predavanja su interaktivna, organizirat će se okrugli stol, rasprave u fokus grupama i provest će se vježbe u grupama na primjeru iz prakse.
 • Ostvareni rezultati/ishodi: Rezultat je 28 educiranih polaznika trodnevnog edukacijskog programa. Ishod treninga je da polaznici primjenjuju znanje u obavljanju svojih aktivnosti vezanih uz pripremu i ugovaranje evaluacijskih studija, kao i u razumijevanju rezultata evaluacijskih izvještaja.

   

Vrh