Trening o evaluacijskim metodama u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za Upravljačka tijela – EVALMET


Naručitelj: WYG savjetovanja d.o.o. 
Trajanje projekta: 15. veljače 2016. – 31. ožujka 2016. 
Voditeljica projekta: dr. sc. Marijana Sumpor 
Suradnik: dr. sc. Ivica Rubil 


Evaluacija odnosno vrednovanje predstavlja važnu fazu u okviru životnog ciklusa javnih politika, programa i projekata. Za procjenu postignuća ciljeva i njihovih učinaka tijekom provedbe i nakon provedbe programa ili projekta koriste se napredne kvantitativne i kvalitativne analitičke metode. U okviru ekonomske teorije razvijene su analitičke metode koje se sve više koriste u politološkom i upravnom kontekstu. S obzirom na zahtjevnost primjene naprednijih evaluacijskih metoda, kao što je vrednovanje zasnovano na teoriji i metoda protučinjeničnog vrednovanja, bitna je interdisciplinarna suradnja onih koji dubinski razumiju sadržaj politika koje se vrednuju i onih stručnjaka koji su specijalizirani u primjeni naprednih metoda evaluacija. Svrha ovog treninga je omogućiti višu razina razumijevanja te razmjenu znanja među ključnim dionicima koji sudjeluju u evaluacijskim postupcima, tj. naručiteljima evaluacija i izrađivačima evaluacija. 
 
 • Ciljevi projekta: Cilj treninga je upoznati i prenijeti znanje o naprednijim evaluacijskim metodama na državne službenike koji se aktivno bave evaluacijom.
 • Očekivani rezultati/ishodi: Očekivani rezultat treninga je 30 educiranih polaznika jednodnevnog treninga. Očekivani ishod treninga je da polaznici primjenjuju znanje u obavljanju svojih aktivnosti vezanih uz pripremu i ugovaranje evaluacijskih studija, kao i u razumijevanju rezultata evaluacijskih izvještaja.
 • Aktivnosti:
  • priprema trening materijala 
  • provedba treninga 
  • evaluacija polaznika trening 
  • izvještaj o provedbi treninga 
 • Opis metodologije: S obzirom na kompleksnost sadržaja, evaluacijske metode će biti kratko predstavljene, a svrhovitost i zahtjevnost u smislu primjene, te potrebnih podataka, njihove kvalitete i alata (IT oprema, software) bit će raspravljana sa sudionicima radionice.

   

Vrh