Suvremene odrednice razvoja inovacijskih sustava i analiza učinaka

Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
Trajanje projekta:  1. listopada 2019. – 1. listopada 2023.
Voditelj projekta: Zoran Aralica
SuradniciSonja Radas, Ivan-Damir Anić, Ljiljana Božić, Ivana Rašić, Bruno Škrinjarić, Maruška Vizek, Anita Harmina


Sažetak: 
Unutar ovog znanstvenog projekta analizirat će se različite teme koje se grupiraju unutar triju blok-tema. Prva blok-tema odnosi se na analizu inovacijskih sustava. Ova blok-tema uključuje sljedeće teme: analiza patenata, funkcioniranje inovacijskih sustava, analiza klastera i evaluacija inovacijskih programa. Zajedničko ovim temama su odgovori na pitanje kako inovacijski sustav funkcionira. Odnosno, odgovor na pitanje kakva je interakcija različitih agenata/institucija unutar sustava. Druga blok-tema uključuje teme kojima se analiziraju suvremene odrednice razvoja inovacijskog sustava. Riječ je o temama koje su relevantne za razumijevanje NIS-a ili o temama koje mogu postati relevantne u bliskoj budućnosti. To su: inovacijsko upravljanje – policy razina, digitalna infrastruktura i poduzetništvo te bayesovski serum istine u metodologiji za razvoj inovacija. Unutar treće blok-teme analizira se tema koja se odnosi na različite stavove, percepcije potrošača prema inovacijama i prema kupnji novih proizvoda. Riječ je o temi inovativnog kupovnog ponašanja potrošača.
 

 PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Inovacije, istraživanje i razvoj


Vrh