IFIS indeks (povijesni podaci)

Mjesečni indeks financijskih uvjeta IFIS izračunat je zaključno s krajem 2022. godine. Za razdoblje od 2023. nadalje nije moguće izračunati indeks zbog promjena u varijablama koje se koriste za izračun, a koje se više ne prate ili se prate u značajno izmijenjenom obliku od ulaska Hrvatske u eurozonu. Iz tog razloga indeks se više ne računa. Dostupne su vrijednosti indeksa od ožujka 2005. do prosinca 2022. godine.
Izvor: Ekonomski institut, Zagreb

Napomena: Indeks je standardiziran. Porast vrijednosti označava teže financijske uvjete.
Izvor: Ekonomski institut, Zagreb

Napomena: Indeks je standardiziran. Porast vrijednosti označava teže financijske uvjete. Budući da vrijednost nula označava prosječnu vrijednost pojedine komponente indeksa financijskih uvjeta u cjelokupnom promatranom razdoblju, nije moguće direktno uspoređivati njihove vrijednosti, nego samo trendove kretanja.

 

Što je indeks financijskih uvjeta? 


IFIS indeks je mjesečni indikator financijskih uvjeta, razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Indeks pruža informacije o prosječnom financijskom stanju u ekonomiji, a ta informacija može biti važna odrednica za očekivanja i shodno tome za daljnju gospodarsku aktivnost. Procjena financijskih uvjeta može biti korisna za prognozu ekonomske aktivnosti, ocjenu primjerenosti makroekonomskih politika i za donošenje odluka o financijskim ulaganjima.
 

Kako se računa indeks financijskih uvjeta? 

Na ukupne financijske uvjete utječe mnoštvo varijabli. Varijable su odabrane na način da odražavaju promjene u domaćoj i vanjskoj financijskoj okolini, uvažavajući pritom specifičnosti domaćeg tržišta. Kako bi se iz velike skupine varijabli moglo procijeniti kretanje financijskih uvjeta, potrebno je sažeti informacije iz različitih dijelova financijskog sustava u jednostavan i lako razumljiv indeks. Indeks financijskih uvjeta izračunat je kao ponderirani prosjek varijabli koje opisuju kretanja u financijskom sustavu primjenjujući u literaturi često korištenu metodu analize glavnih komponenti. IFIS indeks standardiziran je tako da mu je aritmetička sredina jednaka nuli (što je prosječna vrijednost indeksa u cjelokupnom promatranom razdoblju), a standardna devijacija jedinici. Pozitivne vrijednosti indeksa označavaju oštrije financijske uvjete od prosjeka razdoblja, a negativne blaže financijske uvjete od prosjeka. Porast indeksa označava pooštravanje financijskih uvjeta, dok pad označava ublažavanje financijskih uvjeta. Više o metodologiji izračuna i kretanjima indeksa financijskih uvjeta možete pronaći u priloženom dokumentu.    

Izradu indeksa financijskih uvjeta podržao je Klub EIZ-a, Agrokor, Atlantic i Privredna banka Zagreb.
 

 

Vrh