CEIZ indeks

Izvor: Ekonomski institut, Zagreb

CEIZ indeks za ožujak 2024.: Ubrzavanje godišnjeg rasta BDP-a u prvom tromjesečju 2024. 


27. svibnja 2024.


U ožujku 2024. CEIZ indeks ostvario je smanjenje vrijednosti od 0,17 indeksnih bodova u odnosu na veljaču 2024. godine, dok je u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježio rast vrijednosti od 3,05 indeksnih bodova. Ako promatramo po komponentama indeksa, u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u ožujku 2024. su rast vrijednosti ostvarile dvije komponente indeksa: broj dolazaka turista i promet u trgovini na malo, dok su obujam industrijske proizvodnje i prihod Državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost ostvarili smanjenje vrijednosti.

Na osnovi kretanja vrijednosti indeksa možemo procijeniti da će u prvom tromjesečju 2024. hrvatsko gospodarstvo rasti za 4,5 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što znači da godišnja stopa rasta BDP-a u prvom tromjesečju blago ubrzava u odnosu na četvrto tromjesečje 2023.

 
* Mjesečna procjena stope rasta BDP-a na temelju vrijednosti CEIZ indeksa je indikativna i treba je koristiti prvenstveno kao informaciju o tekućem stanju i smjeru kretanja poslovnog ciklusa u Republici Hrvatskoj.

 
 

Realni BDP


 
Postotna promjena u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Izvor: Ekonomski institut, Zagreb


Što je CEIZ indeks?

Koincidentni ekonomski indikator - CEIZ indeks - je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434-445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti.


 

Vrh