CEIZ indeks

Izvor: Ekonomski institut, Zagreb

CEIZ indeks za srpanj 2021.: Nastavak snažnog godišnjeg rasta BDP-a u trećem tromjesečju 2021.


20. rujna 2021.


U srpnju 2021. CEIZ indeks ostvario je povećanje vrijednosti od 5,3 indeksna boda u odnosu na isti mjesec 2020. godine. Istovremeno, u odnosu na lipanj 2021. vrijednost indeksa se smanjila za 0,53 boda. Ako promatramo ponašanje pojedinih komponenti indeksa, veću vrijednost u srpnju 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine su zabilježile sve četiri komponente indeksa: prihod Državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost, indeks obujma industrijske proizvodnje, promet u trgovini na malo i broj dolazaka turista. Istovremeno, u odnosu na lipanj 2021. desezonirana vrijednost komponenti indeksa se u srpnju 2021. smanjila kod svih komponenti osim kod broja turističkih dolazaka.

Opisano kretanje indeksa sugerira da ekonomska aktivnost mjerena godišnjom stopom promjene BDP-a u trećem tromjesečju 2021. u odnosu na isto tromjesečje 2020. i dalje bilježi dvoznamenkastu stopu rasta ostvarenu u drugom tromjesečju 2021. Istovremeno, ekonomska aktivnost na samom početku trećeg tromjesečja u odnosu na drugo tromjesečje 2021. iskazuje trend blagog usporavanja. Za precizniju ocjenu kretanja poslovnog ciklusa u trećem tromjesečju 2021. treba pričekati objavu vrijednosti indeksa za kolovoz i rujan 2021.

 
* Mjesečna procjena stope rasta BDP-a na temelju vrijednosti CEIZ indeksa je indikativna i treba je koristiti prvenstveno kao informaciju o tekućem stanju i smjeru kretanja poslovnog ciklusa u Republici Hrvatskoj.

 
 

Realni BDP


 
Postotna promjena u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Izvor: Ekonomski institut, Zagreb


Što je CEIZ indeks?

Koincidentni ekonomski indikator – CEIZ indeks – je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434–445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti.


 

Vrh