CEIZ indeks

Izvor: Ekonomski institut, Zagreb

CEIZ indeks za prosinac 2023.: Rast BDP-a od 2,6 posto u 2023. godini 


20. veljače 2024.


U prosincu 2023. CEIZ indeks ostvario je povećanje vrijednosti od 1,34 indeksna boda u odnosu na isti mjesec 2022. godine. Istovremeno, u odnosu na studeni 2023. vrijednost indeksa se smanjila za 0,16 bodova. Ako promatramo ponašanje pojedinih komponenti indeksa, veću vrijednost u prosincu 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine su zabilježile tri komponente indeksa: broj dolazaka turista, prihod Državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost i promet u trgovini na malo, dok je indeks obujma industrijske proizvodnje zabilježio smanjenje vrijednosti. Istovremeno, u odnosu na studeni 2023. desezonirana vrijednost komponenti indeksa se u prosincu smanjila kod indeksa obujma industrijske proizvodnje i prihoda Državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost, dok su preostale dvije komponente zabilježile povećanje mjesečne desezonirane vrijednosti.

Opisano kretanje indeksa sugerira da se BDP u četvrtom tromjesečju 2023. u odnosu na isto tromjesečje 2022. povećao za 3,2 posto, što je najviša godišnja stopa rasta BDP-a zabilježena u nekom od tromjesečja 2023. godine. Ukupna godišnja stopa rasta BDP-a u čitavoj 2023. godini bi prema ovim procjenama iznosila 2,6 posto. Ako promatramo desezonirane podatke, vrijednost BDP-a je u četvrtom tromjesečju 2023. prema procjenama temeljenima na kretanju CEIZ indeksa stagnirala u odnosu na prethodno tromjesečje.

 
* Mjesečna procjena stope rasta BDP-a na temelju vrijednosti CEIZ indeksa je indikativna i treba je koristiti prvenstveno kao informaciju o tekućem stanju i smjeru kretanja poslovnog ciklusa u Republici Hrvatskoj.

 
 

Realni BDP


 
Postotna promjena u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Izvor: Ekonomski institut, Zagreb


Što je CEIZ indeks?

Koincidentni ekonomski indikator - CEIZ indeks - je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434-445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti.


 

Vrh