IFIS indeks

Izvor: Ekonomski institut, Zagreb
Napomena: Indeks je standardiziran. Porast vrijednosti označava teže financijske uvjete.
Izvor: Ekonomski institut, Zagreb

Napomena: Indeks je standardiziran. Porast vrijednosti označava teže financijske uvjete. Budući da vrijednost nula označava prosječnu vrijednost pojedine komponente indeksa financijskih uvjeta u cjelokupnom promatranom razdoblju, nije moguće direktno uspoređivati njihove vrijednosti, nego samo trendove kretanja.Mjesečni indeks financijskih uvjeta IFIS izračunat je zaključno s krajem 2022. Za 2023. godinu indeks nije moguće izračunati s obzirom na promjene u varijablama koje se koriste za izračun, a koje se više ne prate ili se prate u značajno izmijenjenom obliku od ulaska Hrvatske u eurozonu. Indeks je trenutno u fazi rekonstrukcije, odnosno ispituju se mogućnosti prilagodbe indeksa uvjetima u kojima se značajan dio vremenskih nizova koji se koriste za konstrukciju indeksa promijenio.

 

IFIS za zadnje tromjesečje 2022.: Zaoštravanje financijskih uvjeta u odnosu na zadnje tromjesečje 2021.


Kretanje indeksa financijskih uvjeta ukazuje na značajno zaoštravanje uvjeta krajem 2022. u odnosu na kraj 2021. godine. Pogoršanje financijskih uvjeta u zadnjem tromjesečju 2022., u odnosu na zadnje tromjesečje 2021. godine, očito je kod domaće i inozemne komponente indeksa, s tim da je zaoštravanje inozemne komponente indeksa izraženije. Tijekom cijele 2022. godine na rast inozemne komponente indeksa, odnosno na zaoštravanje uvjeta, značajno je utjecala restriktivna monetarna politika vodećih središnjih banaka koja je utjecala na rast kamatnih stopa, nepovoljna kretanja na svjetskim burzama te nepovoljna očekivanja vezana za budući ekonomski rast. Zabilježeno je prelijevanje globalnih financijskih uvjeta i na domaću komponentu indeksa u jednogodišnjem razdoblju, ali u ograničenom opsegu. Višak likvidnosti na domaćem tržištu značajno je povećan netom uoči uvođenja eura i popratnog usklađivanja instrumenata monetarne politike HNB-a s istovrsnim instrumentima ESB-a. U zadnjem tromjesečju 2022. godine kamatne stope na domaćem financijskom tržištu, koje su sastavne varijable ovog indeksa, uglavnom nisu zabilježile značajan rast, posebno one koje se odnose na troškove zaduživanja stanovništva. U istom razdoblju porasli su troškovi zaduživanja za državu, a inflacijski pritisci su ostali naglašeni.

Neizvjesnost u globalnom okruženju ostat će izražena i tijekom 2023. godine što će se očitovati u daljnjem pogoršanju financijskih uvjeta na međunarodnim financijskim tržištima. Uz izvore neizvjesnosti naslijeđene iz prethodne godine, poput daljnjih povećanja kamatnih stopa, inflacijskih pritisaka, rata u Ukrajini i nepovoljnih očekivanja vezanih uz budući ekonomski rast, prvo tromjesečje 2023. obilježavaju i posljedice utjecaja porasta kamatnih stopa na slabije upravljane i nadzirane portfelje pojedinih banaka koje mogu predstavljati prijetnju za financijsku stabilnost. Na domaćem tržištu se očekuje da će u 2023. doći do značajnijeg prelijevanja globalnih financijskih uvjeta i popratnog utjecaja na rast kamatnih stopa. Snažna aktivnost i visoke cijene stambenih nekretnina povećavaju neizvjesnost na domaćem tržištu, posebno u onom dijelu koji je rezultat potražnje koja nije pod utjecanjem razine kamatnih stopa.


 

Što je indeks financijskih uvjeta? 

IFIS indeks je mjesečni indikator financijskih uvjeta, razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Indeks pruža informacije o prosječnom financijskom stanju u ekonomiji, a ta informacija može biti važna odrednica za očekivanja i shodno tome za daljnju gospodarsku aktivnost. Procjena financijskih uvjeta može biti korisna za prognozu ekonomske aktivnosti, ocjenu primjerenosti makroekonomskih politika i za donošenje odluka o financijskim ulaganjima.
 

Kako se računa indeks financijskih uvjeta? 

Na ukupne financijske uvjete utječe mnoštvo varijabli. Varijable su odabrane na način da odražavaju promjene u domaćoj i vanjskoj financijskoj okolini, uvažavajući pritom specifičnosti domaćeg tržišta. Kako bi se iz velike skupine varijabli moglo procijeniti kretanje financijskih uvjeta, potrebno je sažeti informacije iz različitih dijelova financijskog sustava u jednostavan i lako razumljiv indeks. Indeks financijskih uvjeta izračunat je kao ponderirani prosjek varijabli koje opisuju kretanja u financijskom sustavu primjenjujući u literaturi često korištenu metodu analize glavnih komponenti. IFIS indeks standardiziran je tako da mu je aritmetička sredina jednaka nuli (što je prosječna vrijednost indeksa u cjelokupnom promatranom razdoblju), a standardna devijacija jedinici. Pozitivne vrijednosti indeksa označavaju oštrije financijske uvjete od prosjeka razdoblja, a negativne blaže financijske uvjete od prosjeka. Porast indeksa označava pooštravanje financijskih uvjeta, dok pad označava ublažavanje financijskih uvjeta. Više o metodologiji izračuna i kretanjima indeksa financijskih uvjeta možete pronaći u priloženom dokumentu.    

Izradu indeksa financijskih uvjeta podržao je Klub EIZ-a, Agrokor, Atlantic i Privredna banka Zagreb.
 

 

Vrh