Indeks financijskih uvjeta


Cilj je projekta izračun indeksa financijskih uvjeta pomoću kojeg bi se opisali zajednički trendovi kretanja na različitim financijskim tržištima u zemlji. On se temelji na širokom skupu podataka o cijenama i količinama te ponudi i potražnji za financijskim instrumentima.  

Očekivani ishodi projekta su razvoj vlastite metodologije za procjenu indeksa financijskih uvjeta te redoviti izračun indeksa i javna objava procjene njegove vrijednosti.  

Aktivnosti uključuju proučavanje relevantne literature i metodologije, prikupljanje podataka, ekonometrijska analiza, analizu dobivenih rezultata te objavu  indeksa financijskih uvjeta.  

Metodologija: Pomoću širokog skupa varijabli ekonometrijskim metodama izdvojiti one koje najbolje opisuju kretanja na financijskim tržištima u zemlji.

Naručitelj: Klub EIZ-a
Trajanje projekta: 15. prosinca 2016. – 31. prosinca 2016.
Voditeljica projekta: dr. sc. Tajana Barbić
Suradnica: dr. sc. Maruška Vizek
 

Vrh