Kako pobuditi rast hrvatskoga gospodarstva?


 

Istraživanje "Kako pobuditi rast hrvatskoga gospodarstva?" potaknule su i financijski podržale tvrtke članice Kluba EIZ-a, a proveli su ga istraživači i vanjski suradnici Ekonomskog instituta, Zagreb.

Klub EIZ-a oblik je suradnje poslovne zajednice i Ekonomskog instituta, Zagreb. Kroz Klub tvrtke i istraživači zajedno pokreću primijenjena istraživanja kojima je cilj utvrditi izazove s kojima se suočava hrvatsko gospodarstvo te naći rješenja za poticanje tržišnog uspjeha i konkurentnosti tvrtki i nacionalnog gospodarstva.  

Ovo je istraživanje potaknuto raspravom s prvog sastanka članova Kluba EIZ-a. Ta je rasprava pokazala da bitna značajka hrvatskog gospodarstva danas nije samo njegova dugotrajna stagnacija, nego i slabi izgledi za postizanje snažnijeg gospodarskog rasta u srednjem, pa i dugom roku. Stoga je ocijenjeno da je potrebno provesti istraživanje koje će otkriti ključne slabosti hrvatskog gospodarstva, ali i objasniti uzroke njihova nastanka te dati preporuke njihova otklanjanja u neposrednoj budućnosti.  

Prvi dio istraživanja bio je usmjeren na opis trenutne ekonomske situacije pri čemu je pozornost posvećena stanju onih elemenata gospodarskog sustava za koje se uobičajeno smatra da su neophodan sastojak ekonomija s dugoročnim stabilnim, visokim stopama rasta. Pritom su identificirane slabosti u područjima investicija i izravnih stranih ulaganja, obrazovanja, transfera tehnologije, patenata i ljudskih resursa u znanosti i tehnologiji, znanstvene publicistike, tržišta rada, konkurentnosti i gospodarske strukture, otvorenosti gospodarstva te javnog sektora.  

U drugom je dijelu istraživanja cilj bio ispitati mišljenje javnosti, poduzetnika i stručnjaka kako bi se utvrdili uzroci nastanka uočenih slabosti. Terensko anketno istraživanje obuhvatilo je s jedne strane percepciju o ekonomskim uzrocima identificiranih slabosti kao što su kompetencije za upravljanje društvom i gospodarskim sustavom, karakteristike privatizacijskog procesa, karakteristike radne snage, naslijeđenu gospodarsku strukturu, razvijenost institucija i karakteristike ekonomske politike, a s druge strane i percepciju o sustavu vrijednosti, mentalitetu, društvenom i političkom naslijeđu, etičkim normama i uvjerenjima. Rezultati istraživanja potvrdili su našu pretpostavku da i ti neekonomski čimbenici koče društvo u njegovoj preobrazbi u konkurentno tržišno gospodarstvo kao i u postizanju snažnijeg gospodarskog rasta.   

Konačno, istraživanje sadrži zaključke i preporuke koji proizlaze iz dobivenih saznanja. Preporuke su oblikovali odabrani eksperti koji su po temama analizirali rezultate istraživanja, interpretirali ih i ponudili svoje prijedloge konkretnih poteza za uklanjanje zapreka razvoju. Kombiniranjem rezultata oba dijela istraživanja ponuđeni su provedivi prijedlozi o politikama i aktivnostima koje bi uklonile utvrđene prepreke rastu i razvoju te koje nositeljima javnih politika mogu pomoći prilikom kreiranja rješenja koja će dovesti do vidljivih pozitivnih pomaka u srednjem i dugom roku.

Rezultati provedenog istraživanja predstavljeni su na okruglim stolovima:
Okrugli stol "Kako pobuditi rast hrvatskoga gospodarstva: uloga znanja" - održan 17. lipnja 2014. godine;
Okrugli stol "Kako pobuditi rast hrvatskoga gospodarstva: odrednice konkurentnosti" - održan 29. rujna 2014. godine.

Cjeloviti tekst studije „Kako pobuditi rast hrvatskoga gospodarstva?“ pročitajte ovdje.
 

Vrh