Poslovna ekonomija i ekonomski sektori

INOVACIJE, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ
Inovacije i aktivnosti istraživanja i razvoja danas su postale sveprisutne teme u ekonomiji. Razlog leži u činjenici što su visoko inovativna gospodarstva ona koja postižu najveću razinu konkurentnosti...
INSTITUCIJE
Tijekom pristupanja Hrvatske Europskoj uniji uočena je nedovoljno brza integracija Hrvatske prema EU u područjima tržišta proizvoda i usluga, tržišta rada kao i na području tržišta kapitala...
POTROŠAČI
Dominantno područje istraživanja u okviru ove teme odnosi se na determinante ponašanja potrošača pri postupku kupnje. Trgovina je u ovim istraživanjima gotovo jedini sektor u kojem se analiziraju odluke potrošača...
SEKTORI I PODUZEĆA
Tranzicija našeg gospodarstva prema tržišnoj ekonomiji u posljednjih tridesetak godina uključivala je promjene unutar sektora i poduzeća. U Hrvatskoj je tranzicija za poduzeća značila veću razinu nadmetanja s poduzećima konkurentima na domaćem i inozemnim tržištima, kao i prihvaćanje novih poslovnih praksi što je vodilo prema restrukturiranju tih poduzeća...
HRVATSKA EKONOMIJA
Specijalizacije Ekonomskog instituta, Zagreb za određene teme unutar ekonomskih znanosti se prirodno očituju i u istraživanjima znanstvenika Instituta koja se odnose na hrvatsku ekonomiju. Naime, osim što u sklopu tih tema znanstvenici objavljuju opća i komparativna istraživanja, oni se bave i primijenjenim istraživanjima...
EKONOMIKA ENERGETIKE
Jedan od ključnih inputa neophodnih da bi nacionalna ekonomija mogla proizvoditi robe i usluge nužne za opstanak stanovništva jest energija.Otkrića različitih oblika energije, od vatre, preko električne i nuklearne energije do korištenja obnovljivih izvora energije, često su imala presudan utjecaj na razvoj ljudske civilizacije...
EKONOMIKA TURIZMA
Budući da turistička aktivnost u Hrvatskoj ima veliku ulogu u ekonomskom rastu i razvoju zemlje, znanstvenici Ekonomskog instituta, Zagreb aktivno istražuju ekonomske aspekte turizma...
Vrh