Dimenzije nacionalne kulture kao odrednice poslovne klime u Hrvatskoj


U istraživanju "Dimenzije nacionalne kulture kao odrednice poslovne klime u Hrvatskoj" analiziran je sustav vrijednosti hrvatskog društva prema dimenzijama nacionalne kulture kako ih definira nizozemski sociolog Geert Hofstede. Prema Hofstedeovoj metodologiji prikupljeni su anketni podaci na reprezentativnom uzorku od 1.500 građana Republike Hrvatske te je istraženo pet dimenzija nacionalne kulture: distanca moći, izbjegavanje nesigurnosti, individualizam vs. kolektivizam, maskulinitet vs. feminitet i vremenski horizont ciljeva.

Istraživanje su financijski podržali članovi Kluba EIZ-a: tvrtke Agrokor d.d. i Privredna banka Zagreb d.d., a proveli su ga istraživači Ekonomskog instituta, Zagreb: dr. sc. Edo Rajh, dr. sc. Ivan-Damir Anić i dr. sc. Jelena Budak.

Detaljnije o rezultatima istraživanja pročitajte u studiji u prilogu i u priopćenju za medije.

Rezultati provedenog istraživanja predstavljeni su na okruglom stolu održanom u Ekonomskom institutu, Zagreb 10. lipnja 2015.

Vrh