Pristupačnost internetske stranice

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

 
Ekonomski institut, Zagreb nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019).
 
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetsku stranicu www.eizg.hr.
 
Stupanj usklađenosti
Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019) zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.
 
Nepristupačan sadržaj
Sadržaj internetske stranice nije usklađen sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019) i smjernicama WCAG 2.1. kompatibilnosti, i to u sljedećim stavkama:
- mogućnost opažanja: slike nemaju zvučni opis s najvažnijim informacijama na početku opisa;
- razumljivost: uz sadržaj se ne koriste ikone ili drugi grafički sadržaji koji olakšavaju njegovo razumijevanje i označavaju mu svrhu.
Navedena neusklađenost postoji iz razloga nerazmjernog opterećenja. Potpuna usklađenost sa zahtjevima pristupačnosti nije učinjena zbog ocjene da bi to nerazmjerno opteretilo ovo javno tijelo. Pri procjeni uzete su u obzir sljedeće stavke:
a) Veličina: Ekonomski institut, Zagreb ima manje od 50 zaposlenih, od čega polovica zaposlenih su znanstvenici-istraživači.
b) Resursi, financijski i ljudski: Ekonomski institut, Zagreb je bio u mogućnosti financirati postizanje samo djelomične usklađenosti, a u stručnim službama ne raspolaže potrebnim znanjima i kapacitetima za postizanje potpune usklađenosti.
c) Priroda tijela javnog sektora: Ekonomski institut, Zagreb je javni znanstveni institut koji putem internetske stranice javno komunicira svoje aktivnosti i nalaze svojih istraživanja iz polja ekonomije.
Pretežno je za sadržaj stranice zainteresirana akademska uža stručna javnost iz polja ekonomije, a ne šira opća zajednica.
Procijenjeni financijski trošak provedbe potpune usklađenosti internetske stranice premašuje troškove ostvarenja dodatne pristupačnosti drugim načinima. Osobe s invaliditetom potencijalno zainteresirane za sadržaje internetske stranice mogu se obratiti na jasno navedeni kontakt i djelatnici Ekonomskog instituta, Zagreb će im omogućiti pristup svim sadržajima koje zatraže na neki drugi, njima osobno prilagođeni način. Time osobe s invaliditetom neće biti uskraćene za pristup sadržajima, a Ekonomski institut, Zagreb će im to omogućiti s postojećim raspoloživim resursima. Individualnih zahtjeva te prirode u posljednje tri godine nismo imali, što svjedoči da je djelomična usklađenost dovoljna, i zainteresiranost šire javnosti za stručne sadržaje na internetskoj stranici ograničena.
 
Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 20.06.2022. i pripremljena je samoprocjenom koju je proveo Ekonomski institut, Zagreb.
 
Povratne informacije i podaci za kontakt
Sve upite vezane uz pristupačnost internetske stranice Ekonomskog instituta, Zagreb korisnici mogu uputiti putem sljedećih kontakata:
  • e-poštom: eizagreb@eizg.hr
  • telefonom: +385 1 2362 200
  • poštom: Ekonomski institut, Zagreb, Trg J. F. Kennedya 7, 10000 Zagreb.
Radno vrijeme za kontakt telefonom je od ponedjeljka do petka od 8,30 do 15,30 sati.
Ekonomski institut, Zagreb je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.
 
Inspekcijski nadzor
Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove internetske stranice, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.
S ciljem pružanja informacija tijelima javnog sektora oko načina provedbe obveze osiguranja digitalne pristupačnosti, Povjerenik za informiranje otvorio je i info-telefon za digitalnu pristupačnost koji je dostupan na broju +385 1 2009 120, svake srijede i petka od 13 do 15 sati.
 
 
 

Vrh