Stručne službe

Ured ravnateljice

Katarina Orehovec
Katarina Orehovec, voditeljica pododsjeka u Uredu ravnateljice - tajnica ravnateljice korehovec@eizg.hr
Samah Oreč
Samah Oreč, viša stručna suradnica u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za poslove upravljanja projektima sorec@eizg.hr
Danijela Franceković
Danijela Franceković, viša stručna suradnica u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za poslove upravljanja projektima dfrancekovic@eizg.hr

Tajništvo

Tena Gržičić
Tena Gržičić, voditeljica Pravnih, kadrovskih i općih poslova tgrzicic@eizg.hr
Slavica Grgić
Slavica Grgić, spremačica
Morana Mahenić
Morana Mahenić, spremačica
Vlasta Minković
Vlasta Minković, stručna referentica vminkovic@eizg.hr
Ljerka Paulić Rašić
Ljerka Paulić Rašić, domaćica čajne kuhinje
Kata Pejić
Kata Pejić, administrativna referentica kpejic@eizg.hr
Adolfina Portić
Adolfina Portić, recepcionerka
Gabrijela Šelendić
Gabrijela Šelendić, domaćica čajne kuhinje
Zvonko Vidović
Zvonko Vidović, domar
Mara Vrbat
Mara Vrbat, spremačica

Financije i računovodstvo

Renata Matošec
Renata Matošec, voditeljica Financija i računovodstva rmatosec@eizg.hr
Marica Vugrinec
Marica Vugrinec, računovodstvena referentica – financijska knjigovotkinja mvugrinec@eizg.hr

Biblioteka i dokumentacija

Branka Domić
Branka Domić, voditeljica Biblioteke i dokumentacije bkotur@eizg.hr
Vjekoslav Slavujac
Vjekoslav Slavujac, diplomirani knjižničar vslavujac@eizg.hr
Marija Šarić
Marija Šarić, pomoćna knjižničarka msaric@eizg.hr

Informatika i statistika

Dragan Džunić
Dragan Džunić, voditelj Informatike i statistike ddzunic@eizg.hr
Anica Kutleša
Anica Kutleša, viša tehničarka - statističarka akutlesa@eizg.hr

Izdavaštvo

Tamara Banjeglav
Tamara Banjeglav, voditeljica Izdavaštva tbanjeglav@eizg.hr
Doris Baničević
Doris Baničević, viša stručna suradnica u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za poslove izdavaštva dbanicevic@eizg.hr
Vladimir Sukser
Vladimir Sukser, tehnički suradnik vsukser@eizg.hr
Vrh