TRŽIŠTE RADA I KOMPETENCIJE

U fokusu ovog područja istraživanja suvremeno je tržište rada u Hrvatskoj, a posebice teme kao što su prelazak iz obrazovanja u svijet rada, karakteristike nezaposlenosti u Hrvatskoj, razlike u plaćama među spolovima, razlike u plaćama u privatnom i javnom sektoru te prelazak iz zaposlenosti u mirovinu. Istražuje se i nerazmjer između ponude i potražnje za specifičnim vještinama. U svim istraživanjima Hrvatska se uspoređuje s državama EU-a ali i s državama nečlanicama iz njenog okruženja.

Naglasak se stavlja na primjenu rezultata istraživanja u smislu reformi tržišta rada, uključujući učinke politika minimalne plaće i kolektivnog ugovaranja, kako na tržište rada u cjelini tako i na pojedine sektore rada. Od posebnog je interesa odnos između tržišta rada i migracije.

Pročitajte više

WOS RADOVI (CC)

Prikaži sve
 1. Beyond Wage Gap, Towards Job Quality Gap: The Role of Inter-Group Differences in Wages, Non-Wage Job Dimensions, and Preferences Ledić, Marko i Ivica Rubil, 2021, Social Indicators Research, rad objavljen na mrežnim stranicama 24. siječnja 2021.
 2. Examining the role of key competences in firm performance Škrinjarić, Bruno i Polona Domadenik, 2019, International Journal of Manpower, 41(4), str. 391.-416., DOI: https://doi.org/10.1108/IJM-10-2018-0349
 3. Radnici na minimalnoj plaći i siromaštvo u Hrvatskoj Nestić, Danijel i Sanja Blažević Burić, 2018, Revija za socijalnu politiku, 25(3), str. 235-263.
 4. Minimum wage in Croatia: sectoral and regional perspectives Nestić, Danijel, Zdenko Babić i Sanja Blažević Burić, 2018, Economic Research – Ekonomska istraživanja, rad objavljen na mrežnim stranicama 24. lipnja 2018., DOI: https://doi.org/10.1080/1331677X.2018.1473787
 5. Jobless population and employment flows in recession Nestić, Danijel i Iva Tomić, 2018, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 20(3), str. 273-292.
 6. EU-Mediterranean youths in the crisis: substitution vs. income effect Botrić, Valerija i Iva Tomić, 2018, Journal of Youth Studies, 21(5), str. 653-668.
 7. General versus vocational education: lessons from a quasi-experiment in Croatia Žilić, Ivan, 2018, Economics of Education Review, 62 (1), str. 111.
 8. Pre-crisis reforms, austerity measures and public-private wage gap in two emerging economies Nikolić, Jelena, Ivica Rubil i Iva Tomić, 2017, Economic Systems, 41 (2), str. 248–265.
 9. What drives youth unemployment in Europe?: Economic vs. non-economic determinants Tomić, Iva, 2018, International Labour Review, 157(3), str. 379-408.
 10. Regional matching (in)efficiency on the Croatian labour market Tomić, Iva, 2014, Periodical of the Hungarian Academy of Sciences, 64 (3), str. 287–312.
 11. Structural unemployment in Croatia – how important is the occupational mismatch? Tomić, Iva, 2014, Ekonomska istraživanja (Economic Research), 27 (1), str. 346–365.
 12. Regional differences in self-employment: evidence from Croatia Botrić, Valerija, 2012, Ekonomska istraživanja (Economic Research), 25 (1), str. 243–266.
 13. Matching, adverse selection and labour market flows in a (post)transition setting: the case of Croatia Tomić, Iva i Polona Domadenik, 2012, Post-Communist Economies, 24 (1), str. 39–72.
 14. Efikasnost nasuprot dostupnosti? O povezanosti troškova i ishoda studiranja u Hrvatskoj Matković, Teo, Iva Tomić i Maja Vehovec, 2010, Revija za socijalnu politiku, 17 (2), str. 215–237.
 15. Unemployed and long-term unemployed in Croatia: evidence from Labour Force Survey Botrić, Valerija, 2009, Revija za socijalnu politiku, 16 (1), str. 25–44.

Ostali radovi

Prikaži sve
 1. Competence Proximity to Employers’ Requirements and Labour Market Success of Economics and Business Graduates Škrinjarić, Bruno, 2023. South East European Journal of Economics and Business, 18(2) 
 2. “Fine...I’ll do it myself”: Lessons from self-employment grants in a long recession period Srhoj Stjepan i Ivan Žilić, 2021. IZA Journal of Labor Policy, rad objavljen na mrežnim stranicama 19. lipnja 2021., DOI: https://doi.org/10.2478/izajolp-2021-0006
   
 3. Working for 200 Euro? The Unintended Effects of Traineeship Reform on Youth Labor Market Outcomes Tomić Iva i Ivan Žilić, 2020, Labour, 34(3), str. 347.-371., DOI: https://doi.org/10.1111/labr.12176
 4. Employment protection reforms and labour market outcomes in the aftermath of the recession: Evidence from Croatia Iva Tomić, Public Sector Economics, 44(1), str. 3-39.
 5. PISA politike i prakse: upravljanje obrazovanjem u eri obrazovnih ljestvica Stubbs, Paul, 2020, Revija za sociologiju, 50 (1), str. 107-113. 
 6. The entrepreneurship-unemployment nexus in Croatia Payne, James E. i Andrea Mervar, 2017, Journal of Entrepreneurship and Public Policy, 6 (3), str. 375–384.
 7. Potražnja za radom u Hrvatskoj: Indeks online slobodnih radnih mjesta Tkalec Marina, Iva Tomić i Ivan Žilić, 2020, rad prihvaćen za objavu u časopisu Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb
 8. Competitiveness, trade with the EU and labour markets: challenges for the Western Balkans Botrić, Valerija i Tanja Broz, 2016, South East European Journal of Economics and Business,  11 (1), str. 20–32. 
 9. Industry wage premium and trade patterns with European Union: Croatian experience Botrić, Valerija, 2016,
  European Perspectives – Journal on European Perspectives of the Western Balkans, 8 (1), str. 41–64.
 10. Nezaposlenost i dugotrajna nezaposlenost doseljenih u Hrvatsku Botrić, Valerija, 2016, Migracijske i etničke teme, 32 (1), str. 63–89.
 11. Immigrants’ characteristics and the Croatian labour market: an explorative study Botrić, Valerija, 2015, Migracijske i etničke teme, 31 (1), str. 39–63.
 12. Relative labour market outcomes of immigrants in Croatia Botrić, Valerija, 2015, Economics & Sociology, 8 (3), str. 197–214.
 13. Analiza razlika u plaćama između javnog sektora, poduzeća u državnom vlasništvu i privatnog sektora u Hrvatskoj 2000.-2012. Nestić, Danijel, Ivica Rubil i Iva Tomić, 2015, Privredna kretanja i ekonomska politika, 24 (1), str. 7–51.
 14. Zaposlenost i nezaposlenost u Hrvatskoj – stanje, trendovi i okruženje Tomić, Iva, 2015, Zaposlimo Hrvatsku! Strateške smjernice za rast zaposlenosti / Vidović, Davorko (ur.), Zagreb: HGK, str. 21–41.
 15. Wage compression among sales assistants? Pay bargaining and ripple effects in the retail sector Banyuls, Josep, Damian Grimshaw, Danijel Nestić i Laszlo Neumann, 2013, Minimum wages, pay equity and comparative industrial relations / Grimshaw, Damian (ur.), New York: Routledge, str. 194–224.
 16. Minimum wages and collective bargaining in the construction industry Bosch, Gerhard, Danijel Nestić i Laszlo Neumann, 2013, Minimum wages, pay equity and comparative industrial relations / Grimshaw, Damian (ur.), New York: Routledge, str. 168–193.
 17. Mehanizmi prilagodbe hrvatske prerađivačke industrije : analiza s aspekta tržišta rada Botrić, Valerija, 2012,  Ekonomski vjesnik, 25(1), str. 121-133.
 18. Croatia: time to re-evaluate employment policy Vehovec, Maja i Iva Tomić, 2012, Employment Policies in South-East Europe: Common Challenges and Different Scenarios / Tomev, Lyuben i Marc Meinardus (ur.), Sofia: Friedrich Ebert Foundation, str. 95–119.
 19. Structural unemployment and its determinants in Southeast Europe Botrić, Valerija, 2011, Ekonomska misao i praksa, 20 (1), str. 81–100.
 20. Labour markets and taxes in Europe: how much do governments bite the hands that feed them? Tomić, Iva i Ana Grdović Gnip, 2011, Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller.
 21. Croatia: moving towards a more active minimum wage policy Nestić, Danijel, 2010, The Minimum Wage Revisited in the Enlarged EU / Vaughan-Whitehead, Daniel (ur.), Cheltenham i Ženeva: Edward Elgar i ILO, str. 85–112.
 22. The gender wage gap in Croatia – estimating the impact of differing rewards by means of counterfactual distributions Nestić, Danijel, 2010, Croatian Economic Survey, 12 (1), str. 83–119.
 23. What happened to the middle class in the new market economies? The case of Croatia and Poland Tomić, Iva i Joanna Tyrowicz, 2010, Croatian Economic Survey, 12 (1), str. 9–44.
 24. Regionalna dimenzija nezaposlenosti u Hrvatskoj Botrić, Valerija, 2009, Rad u Hrvatskoj: pred izazovima budućnosti / Franičević, Vojmir i Vlado Puljiz (ur.), Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 81–105.
 25. Plaće u Hrvatskoj: trendovi, problemi i očekivanja Nestić, Danijel, 2009, Rad u Hrvatskoj: pred izazovima budućnosti / Franičević, Vojmir i Vlado Puljiz (ur.), Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 165–195.
 26. A missed opportunity? Social and labour market policies in the Western Balkans Stubbs, Paul, 2009, Dialogues: Ownership for Regional Cooperation in the Western Balkans / Weichert, Michael (ur.), [s.l.]: Friedrich Ebert Stiftung, str. 131–150.
 27. Odrednice visine uvjetnih nadnica nezaposlenih u Hrvatskoj Botrić, Valerija, 2008, Privredna kretanja i ekonomska politika, 18 (117), str. 27–57.
 28. Croatian demographic reality and labour market challenges Nestić, Danijel i Sandra Švaljek, 2008, New perspectives on a longer working life in Croatia and Slovenia / Vehovec, Maja (ur.), Zagreb: Ekonomski institut, Zagreb i Friedrich Ebert Stiftung, str. 53–64. 
 29. Structural changes in tertiary education and impacts on the labour market Babić, Zdenko, Teo Matković i Vedran Šošić, 2007,  Croatian economic survey, 9, str. 125-165.
 30. Izbor karijere mladih i društvena odgovornost poslodavca Vehovec, Maja i Ivona Škreblin Kirbiš, 2007, Socijalno odgovorno gospodarenje: ekonomski i etički aspekti / Bodiroga Vukobrat, Nada i Sanja Barić (ur.), Zagreb: TIM press Zagreb i Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, str. 27–38.

Projekti

Prikaži sve
 1. Tržište rada i društveno blagostanje u uvjetima starenja stanovništva, 2024. – 2027. Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Danijel Nestić
 2. A report on developing a labor market reform agenda with the aim of empowering women, 2024. Naručitelj: Svjetska banka
  Voditeljica: Marina Tkalec
 3. Tržište rada, obrazovanje, zdravlje i socijalna zaštita – Hrvatska i EU, 2019. – 2023. Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Danijel Nestić (Iva Tomić do 1.4.2020.)
 4. Izrada kratke Studije o stručnoj praksi u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj, 2023. Naručitelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
  Voditelj: Goran Buturac
 5. Mreža za aktivaciju mladih, 2020. – 2023. Naručitelj: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike – Europski socijalni fond
  Voditeljica: Valerija Botrić
 6. Analiza adekvatnosti novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti i izrada preporuka za zakonodavne izmjene u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, 2022. Naručitelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje
  Voditelj: Danijel Nestić
 7. Dijagnosticiranje i adresiranje uskih grla povezanih sa starenjem i brigom za postizanje efikasnog tržišta rada u Hrvatskoj, 2022. – 2023. Naručitelj: Svjetska banka
  Voditelj: Vedran Recher
 8. Izvještaj o razlikama u plaćama između javnog i privatnog sektora u Hrvatskoj, 2020. Naručitelj: Svjetska banka
  Voditelj: Danijel Nestić
 9. Analiza zaposlenosti i socijalnog stanja u Hrvatskoj za Europski parlament, 2019. Naručitelj: Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja Europskog parlamenta
  Voditeljica: Iva Tomić
 10. Analiza dinamike tržišta rada i ograničenja ekonomske uključenosti, 2018. – 2019. Naručitelj: Ured Svjetske banke u Briselu
  Voditelj: Ivica Rubil
 11. Evaluacija Preporuke Vijeća o integriranju dugotrajno nezaposlenih osoba na tržište rada –izvješće za Hrvatsku (TLU), 2018. Naručitelj: Bečki institut za međunarodne ekonomske studije (wiiw)
  Voditeljica: Valerija Botrić
 12. Učinci sveobuhvatne reforme mjera aktivne politike u zapošljavanju na ishode na tržišta rada mladih u Hrvatskoj – SOR, (Tvoj Grant@EIZ), 2018. Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb (Tvoj Grant@EIZ)
  Voditeljica: Iva Tomić
 13. Analiza stanja i preporuke za razvoj daljnjih aktivnosti za osobe u NEET statusu – NEETstat, 2017. – 2018. Naručitelj: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
  Voditeljica: Iva Tomić
 14. Izvještaj o Inicijativi za zapošljavanje mladih u Hrvatskoj, 2017. Naručitelj: Europski parlament
  Voditeljica: Valerija Botrić
 15. Pregled sustava naukovanja u RH, 2017. – 2018. Naručitelj: Fondazione G. Brodolini – u okviru ugovora s Cedefop-om
  Voditeljica: Iva Tomić
 16. Konzultacije oko razvoja Europskog sustava analize ponude i potražnje za radom preko interneta: pregledne aktivnosti OnlineVac, 2017. Naručitelj: Konzorcij predvođenom centrom CRISP (University of Milano Bicocca)
  Voditelj: Danijel Nestić
 17. Internetski indeks slobodnih radnih mjesta, 2017. Naručitelj: Klub EIZ-a
  Voditeljica: Marina Tkalec i Iva Tomić
 18. Kratka studija o stručnoj praksi u visokom obrazovanju, 2016. Naručitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
  Voditeljica: Valerija Botrić
 19. Osvrt stručnjaka na „Garancija za mlade – iskustva novih metoda za pomoć mladima u stjecanju neovisnosti“, 2016. Naručitelj: ICF Consulting Services Ltd (ICF) (prema ugovoru s Općom upravom za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje Europske komisije u svrhu „Podrške za zajedničko učenje u okviru Europske strategije zapošljavanja“)
  Voditeljica: Valerija Botrić
 20. Opće vs. strukovno obrazovanje: lekcije iz kvazi-eksperimenta u Hrvatskoj, 2016. Naručitelj: Globalna mreža za razvoj (GDN) i Centar za ekonomska istraživanja i postdiplomsko obrazovanje ─ Ekonomski institut (CERGE-EI)
  Voditelj: Ivan Žilić
 21. KOMPEKO – Analiza ključnih kompetencija u području ekonomije i poslovanja, 2015. – 2016. Naručitelj: Europski socijalni fond
  Voditelj: Bruno Škrinjarić
 22. Projekcije o budućim kretanjima na tržištu rada, 2015. – 2016. Naručitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
  Voditeljica: Marina Tkalec
 23. ZAMAH – Utjecaj recesije na strukturu i kretanje nezaposlenosti mladih u Republici Hrvatskoj, 2015. – 2016. Naručitelj: ESF
  Voditeljica: Iva Tomić
 24. Studija o učincima minimalne plaće na zapošljavanje, proizvodnost i životni standard radnika u Hrvatskoj, 2015. Naručitelj: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
  Voditelj: Danijel Nestić
 25. Izrada profila sektora za potrebe Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, 2015. Naručitelj: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
  Voditelj: Danijel Nestić
 26. Osvrt stručnjaka na „Pristup NEET populaciji – ključni sastojci za uspješno partnerstvo u poboljšanju participacije na tržištu rada“, 2015. Naručitelj: Europska komisija
  Voditeljica: Iva Tomić
 27. Strateška studija o radnoj mobilnosti – Hrvatska, 2014. Naručitelj: Bečki institut za međunarodne ekonomske studije (WIIW)
  Voditeljica: Valerija Botrić
 28. Analiza razlike u plaćama između privatnog sektora, sektora poduzeća u državnom vlasništvu i javnog sektora, 2014. Naručitelj: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
  Voditelj: Danijel Nestić
 29. Utjecaj Velike recesije na plaće i strukturu zaposlenosti u javnom i privatnom sektoru u dvjema državama bivše Jugoslavije, 2013. – 2014. Naručitelj: Open Society Foundations (OSF)
  Voditeljica: Iva Tomić
Vrh